Salam sejahtera dari terpakai.my


Kami menyedari bahawa pengendalian maklumat peribadi adalah penting bagi anda. Kami menghargai kepercayaan anda dan pasukan kami yang berdedikasi sentiasa komited dalam melindungi maklumat peribadi anda.

Selari dengan penguatkuasaan Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) 2010, anda berhak mengetahui tujuan kami mengumpul dan mengendalikan maklumat peribadi anda ketika menggunakan sebarang produk atau perkhidmatan terpakai.my. Bertepatan dengan penguatkuasaan PDPA, sebarang maklumat peribadi anda adalah dilindungi dan tidak akan dikongsi tanpa persetujuan anda


Top